Douwe Visser, heer en meester

Ton van der Laan

€ 19,50

Het Beerenburg Evangelie volgens Piter Wilkens

Harry de Jong en Niels Westra (beeld)

€ 22,50

Dak Gebint Verhaal - 11 Friese kerken

Hendrik Elings Baukje Venema en Eddy van der Noord

€ 25,00

Tussen groene longen en stadsgracht

de historie van de Spanjaardslaan en Noordersingel

Henk de Vries

€ 35,00

Op stand in Leeuwarden

179 jaar Harlingerstraatweg

Walter Kromhout

€ 30,00

We strupe derunder

FJIRDE PRINTINGE!

Gjalt de Groot

€ 17,50

Rock-'n-roll in Friesland 1960-1999

Levensverhalen van 42 Friese rockers

redactie Robert Wielinga

€ 45,00

Kneppelfreed 2021

Ferline en takomst fan de Fryske taal

Peter Boomsma

€ 22,50

Bravo Heerenveen

Edward Jorna

€ 17,50

Een open weg

Reinier Nummerdor

€ 19,50

Fûgel en Mol ûntdekke in wrâldtaal

Marijke Keur en Aletta Top (illustraties)

€ 15,00

Maritieme kunstkaarten

setje van zes dubbelzijdige kaarten

Alette de Groot en Kris Heijnis

€ 9,95

IIsbaan yn 'e maaitiid

Hendrik Elings
Baukje Venema en 11 Friese dichters

€ 25,00

Langs kantelende wegen

Alowieke van Beusekom

€ 17,50

Efter it tried

Reimer van Tuinen en Elske Schotanus

€ 19,50

Geschiedenis van de vrijmetselarij in Noord-Nederland

Onder redactie van Rob Leemans

€ 27,50

Cultureel erfgoed op it Fryske boerehiem

Rudolf Wielinga en Wiebe Hoekstra

€ 22,50

Frjemde fratsen op it kastiel

Astrid Kuiper en Vera Damhuis (yllustraasjes)

€ 15,00

De kracht van het lokale

Zicht op het Friese medialandschap

Peter Boomsma

€ 19,50

William Lord

Old Burger Wees nummer drie

Henk de Vries

€ 25,00

Hoe een kooiaap de wereld verovert

Harry de Jong

€ 25,00

Ver van het front?

Friesland en de Friezen in WO1

Kees Bangma Nykle Dijkstra
Sytze de Graaf en Ritske Mud

€ 39,50

Schiermannenoog

IS ER WEER - HERDRUK!

Bern Veenhof en Marloes Barnhoorn

€ 25,00

De ziel van het Theehuis

Silvie Warmerdam

€ 25,00

Joost Halbertsma 1789-1869: een biografie

Triomfen en tragedies van een uitmiddelpuntig man

Alpita de Jong

€ 55,00

Tussen twee bruggen

de Emmakade Leeuwarden - UITVERKOCHT

Henk de Vries

€ 0,00

De klaine prins

UTFERKOCHT - bestellen fia Stichting Bildts Aigene

Antoine de Saint Exupéry

€ 0,00

Ofskaid en utsicht

Hein Jaap Hilarides

€ 15,00

Schiermonnikoog met huid en haar

UITVERKOCHT

Jürgen Okrongli en Julien Wiemer

€ 0,00

Lest we forget UITVERKOCHT

De berging van de Vickers Wellington uit het IJsselmeer

Peter Boomsma en Ruurd Kok

€ 0,00

HAIT

portret van een hemd

Hendrik Elings

€ 20,00

Hercules van De Walden

Het leven van brigadier Tjeerd de Walle

Peter Boomsma

€ 16,50

Roversguod

UTFERKOCHT

Janneke de Boer (yllustraasjes Vera Damhuis)

€ 0,00

Karels koffer

Henk de Vries

€ 20,00

Siem en Sanne sjogge Sint Piter

Hendrika Vis - de Ruiter en Bernard Roorda

€ 10,00

Stikel UTFERKOCHT

It koartste paad nei Lange Prins - UTFERKOCHT

Janneke de Boer

€ 0,00

Blauwe engel over mijn borst

Henk van der Veer

€ 15,00

Siem en Sanne sille fierljeppe - UTFERKOCHT

Hendrika Vis - de Ruiter en Bernard Roorda

€ 0,00

Stimd Slik

UITVERKOCHT

Hendrik Elings en Hein Jaap Hilarides

€ 0,00

Koken met vrienden

UITVERKOCHT

Paula Huizenga

€ 0,00

Geleende Gezichten

Ada Stel

€ 25,00

Vertier in Grou

boek met CD!

Bauke Lageveen & Eddy van der Noord

€ 22,50

Meer dan Hout & IJzer (UITVERKOCHT)

Bedrijvigheid in Grouw 1880-1960

Bauke Lageveen en Eddy van der Noord

€ 0,00

Kinderen van de oorlog

Verhalen uit Sneek en Zuidwest Friesland

Ton van den Berg

€ 20,00

Killers

Topschutters van het Friese amateurvoetbal

Klaas Dijkstra

€ 17,50

Represailles in Friesland

Gewetensvol verzet

Jack Kooistra

€ 22,50

Nuver praat

UITVERKOCHT

Anne de Vries

€ 0,00

Skûtsjebloed

14 bijzondere schippersportretten

Anne Roel van der Meer en Bonne Stienstra

€ 20,00

Anny Bangma Wallner

Oer Wien, Grou, it ferset en Neuengamme

Eddy van der Noord

€ 20,00

Door het oog van de naald (UITVERKOCHT)

Joodse onderduik in Friesland

Meike Jongejan en Eddy van der Noord

€ 0,00