€ 15,00

genaaid gebonden
harde kaft 30x20
32 pagina's

Fgel en Mol ntdekke in wrldtaal

Fgel libbet yn de loft en Mol libbet nder de grn. Se libje yn twa ferskillende wrlden. De twa dieren beslute om elkoar te helpen en leare om de wrld fan elkoar te begripen. Fgel lit Mol sjen hoet it libben yn de loft is. Mol leart Fgel in taal drt er mei elkenien oer de hiele wrld mei prate kin.

Fgel en Mol is in berneboek drt yn beskreaun wurdt hoetst elkoar helpe kinst. Mar ek hoetst freonen makkest en learst om elkoar te begripen.

Marijke Keur en Aletta Top (illustraties)

Uitgever: uitgeverij Louise