€ 0,00

harde kaft
gebonden
24 pagina's

Utferkocht

Siem en Sanne sille fierljeppe - UTFERKOCHT

Siem en Sanne sille fierljeppe is in bysűnder lęs- en foarlęsboek foar bern tusken de 3 en 7 jier. In boek mei prachtige tekeningen en in spannend ferhaal.

It hűs fan Siem en it hűs fan Sanne steane ticht by elkoar, mar se kinne net by elkoar komme, want tusken de tunen sit in sleatsje. Hoe moatte Siem en Sanne no tegearre boartsje? Gelokkich hat de heit fan Siem in idee…

Ferhaal is fan Hendrika Vis - de Ruiter, tekeningen binne fan Bernard Roorda. It boek is 30 by 20 grut, mei in hurde omslach.

Sjoch ek op www.siemensanne.nl

Hendrika Vis - de Ruiter en Bernard Roorda

Uitgever: Uitgeverij Louise